Zpět na seznam

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

 Oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
byla pro volby do Zastupitelstva obce Narysov, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, 

stanovena pro volební okrsek čtyřčlená okrsková volební komise.


 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz