Zpět na seznam

Informace pro majitele domovních ČOV.

 O připojení vaší nemovitosti na kanalizační řad není třeba informovat stavební odbor MÚ Příbram, který vám vydával povolení k provozu domácí ČOV. Při podpisu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na obecním úřadě nebudete dokládat žádný vývoz.

(info na základě dotazů)

 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz