Zpět na seznam

Důležité informace pro připojení domu ke kanalizaci

 


  1. Páteřní stoky jsou pro připojení vaší nemovitosti připraveny
  2. Pokud máte vykopanou rýhu pro položení Vaší přípojky, kontaktujte p. Pospíšila, který bude provedení přípojky kontrolovat (tel. 721 845 855) a musí se pořizovat fotodokumentace - dejte vědět dopředu
  3. Do kanalizace můžete připojit jen domovní odpad - koupelnu, WC, kuchyňský dřez.  NESMÍTE připojit  dešťový svod, ani žádný další zdroj odpadní vody.
  4. Dále si domluvte vyvezení stávající jímky, neboť budete vývoz dokládat na Obecním úřadu při podpisu "Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod ." Vývoz musí proběhnout nejdéle do 14 dní po připojení na kanalizaci
  5. Smlouvu o připojení je důležité přijít podepsat v úředních hodinách obce, nejdéle do 14 dní od realizace vlastní přípojky a současně doložit doklad o vývozu stávající jímky. "Starý kal" ze stávajících jímek nesmí v žádném přijít do kanalizace !!! Došlo by ke zničení veškerých mikroorganismů a bakterií v ČOV.
  6. Nejzašší termín pro připojení nemovitostí je stanoven do konce měsíce srpna. Nespoléhejte na poslední dny.
  7. Stočné se bude účtovat od 1. září 2022, kdo tedy připojí dřív, bude do tohoto data odvádět odpadní vody ZDARMA.

Podobnější informace najdete ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz