Zpět na seznam

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.

 


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ust.
§§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje data z katastru
nemovitostí, poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, týkající se katastrálního
území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o nový seznam nemovitých věcí platný
k 1. 8. 2021, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Případný majitel nechť se obrátí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Příbram.
 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz