Zpět na seznam

Informace k výstavbě domovní přípojky kanalizace.

 Na kontrolním dnu výstavby kanalizace a ČOV byl projednán možný postup při realizaci přípojek. 
Pokud je již zhotovena veřejná část přípojky včetně revizní šachty, lze přípojku z této strany propojit s potrubím vedoucím k nemovitosti. Přípojka ale nesmí být propojena s domovním rozvodem ani stávající jímkou, septikem nebo domovní ČOV. Tento konec potrubí musí být volně přístupný a vodotěsně uzavřený, aby nemohlo dojít k nátoku balastních vod nebo splašků- 
PROSTĚ ŽÁDNÁ TEKUTINA DO TRUBKY !!!
Pozor na dešťovou vodu při bouřkách či přívalových deštích.
V případě takového nátoku bude odpovědná osoba hradit veškeré související náklady 
s odstraněním následků. Vlastní propojení přípojky na domovní rozvody splaškových vod 
bude prováděno v souladu s harmonogramem prací až v roce 2022. Budete včas upozorněni.
     Kdo bude chtít přípravu v uvedeném rozsahu vybudovat, se musí spojit se zástupcem 
obce p. Pospíšilem a domluvit s ním termín kontroly provedené práce a pořízení fotodokumentace přípojky – před zasypáním potrubí!!! Tyto kroky jsou nezbytné.


 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz