Zpět na seznam

Navýšení poplatku ze psa.

 


Zastupitelé 
v souladu § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu        s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích svým usnesením 05/09 ze dne      22.12.2020 odsouhlasili navýšení poplatku ze psa změnou OZV č. 02 / 2011 o místním poplatku ze psů takto:

Čl. 5 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro obyvatele obce Narysov: 

a) za prvního psa ....................................................................................….150 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .........................................300 Kč

(2) Sazba poplatku za kalendářní rok pro právnické osoby se sídlem na území obce Narysov

a) za prvního psa ....................................................................................…..300 Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..........................................500 Kč

 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz