Zpět na seznam

MIMOŘÁDNÝ SVOZ ODPADU

 

Dne 25.4.2019 (čtvrtek) od 15:00 – 15:30 hod.

bude proveden odvoz 

NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Patří sem kovy, dřevo, pneumatiky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, fotochem. materiál, léky, pesticidy, televize, lednice apod.


Dne 26. 4. 2019 (pátek)

bude proveden odvoz 

OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Do kategorie patří např.: matrace, hadry, nábytek, apod.


Každý si odpad do kontejneru u krámku musí uložit sám. 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz