Informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dostupný např. ZDE) můžete podávat písemně na formuláři: Žádost o poskytnutí informací


Datum

Popis

Odkaz

15.3.2021

Žádost o informaci, zda je možnost bezplatného připojení k internetu a bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC

  více

22.2.2021

Žádost o informaci, zda se na pozemku parc. č. 266/15 nachází komunikace

  více

8.1.2019

Žádost o informace ohledně hospodaření obec - rybník Hlinovna

  více

10.12.2018

Žádost o informaci, jak je zabezpečena péče o obecní les

  více

 

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz