Zasílání novinek
pro objednání novinek vyplňte svůj e-mailZpět na seznam

Projednávání Návrhu zadání změny územního plánu obce Narysov

 


Každý může uplatnit k Návrhu zadání ÚP připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele:

MěÚ Příbram
odbor Stavební úřad a územní plánování
oddělení územního plánování
Tyršova 108
261 01 Příbram I.
 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz