Zasílání novinek
pro objednání novinek vyplňte svůj e-mailZpět na seznam

SDH Narysov

 

Vážení spoluobčané, hasiči, příznivci  hasičského sportu, návštěvníci našich stránek...

Seznamte se s historií našeho sboru dobrovolných hasičů, které Vám tady předkládáme v kostce a potom se podívejte na naše akce, které najdete na tomto webu.

Náš sbor  se začal rodit na sklonku roku 1905, kdy několik místních občanů pojalo úmysl založit v obci sbor a plnou podporu občanů získalo na schůzi, která byla za tímto účelem svolána. Při založení sboru se za členy přihlásilo 43 občanů rozdělených na zakládající, ochranné a činné.

V roce 1906 byla dopravena ruční čtyřkolová stříkačka, byly zakoupeny přilby a bylo provedeno první veřejné vystoupení, na jehož závěru bylo vydáno osvědčení o způsobilosti k provádění záchraně služby hasičské.

Slibně se rozvíjející činnost narysovských hasičů přerušilo vypuknutí I. světové války. Do bojů bylo povoláno 55 mužů, z nichž 12 se do obce nevrátilo. Na jejich památku byl v roce 1926 vystavěn pomník.

Další tvrdou ranou pro hasiče bylo zřízení protektorátu. Byla vydána řada omezení, která vedla prakticky k likvidaci všech veřejných akcí. Činnost sboru byla v této době dost omezena.

První poválečný rok byl plný nadšení, různých předsevzetí a očekávání nových věcí. Bohužel většina okolních sborů již mělo motorové stříkačky, s kterými se naše stále původní ruční nemohla rovnat. Bylo podáno mnoho návrhů na zakoupení motorové stříkačky a postavení hasičské zbrojnice, ale skončilo to vždy jen u nich.

V následujících letech prožíval náš sbor svou největší krizi. V roce 1951 byla zahájena výstavba nové zbrojnice, neboť ta stará se během již zmíněného černého období sboru rozpadla. Stavba probíhala pomalu, a co bylo postaveno, udělali vojáci z patronátní jednotky a zedničtí učňové z Vysoké Pece. Občané a bohužel i hasiči se tvářily, že se jich to netýká.

Teprve rok 1960 přinesl zlom - byla zahájena dostavba zbrojnice tentokrát i za pomoci občanů, zvýšila se i aktivita členů sboru. V roce 1961 byl náš sbor vybaven motorovou stříkačkou PPS - 8. Po dlouhé době roku 1964 bylo sestaveno soutěžní družstvo a byly provedeny dokončovací akce na požární zbrojnici. V sedmdesátých létech bylo místním národním výborem zakoupeno vozidlo TATRA 805 a náš sbor začal opět vzkvétat.

Situace ve sboru se opět vyhrotila v letech 1972-1973. Ovšem po zvolení nového velitele se vše začalo opět ubírat tím správným směrem. V roce 1977 získal sbor vozidlo značky ROBUR, které bylo přebudováno a kromě posádky zde byl uložen i všechen potřebný materiál. K prvnímu zásahu vyjelo 27. dubna 1978 a to k požáru Svaté Hory. Toto je sice moje zmínka o zásahu našeho sboru u požárů, ale kdybych vyjmenovával všechny požáry, kde náš sbor zasahoval, bylo by to dlouhé čtení a tak jsem uvedl podle mého názoru ten největší.

V letech 1983-1985 trávily členové sboru většinu času na výstavbě agitačního střediska a tak další akce ustoupily do pozadí. Prověrkou akceschopnosti sboru byl 21. a 22. červen 1984, kdy po odpolední průtrži mračen nad Příbramí došlo k zatopení výkopů a závodů ve městě. Náš sbor byl odeslán do Masokombinátu, kde společně s dalšími sbory odčerpával vodu, aby bylo zajištěno normální spuštění provozu v ranní směně, což se podařilo.

V tomto roce bylo naší základní organizací uděleno "Čestné uznání" Ústředního výboru Svazu požární ochrany.

Dalších letech přišel útlum a pokles aktivity členů. V roce 1991 jsme se opět navrátily ze svazku městského výboru do 13. okrsku. tomto roce náš sbor mimo jiné uspořádal I. ročník "Memoriálu Jana Neumana".

V roce 1994 dosloužil našemu sboru z mého pohledu náš nejlepší vůz ROBUR a v září téhož roku byla zakoupena obecním úřadem nákladní Avie, která byla částečně přebudována pro potřeby hasičů.

V tomto roce se změnilo i naše soutěžní družstvo, kde dostalo přednost mládí. V roce 1997 se opět projevily neshody mezi členy sboru a tak patovou situaci vyřešilo nové částečné omlazení vedení, které dokázalo opět vlít novou krev do žil a sbor začal opět fungovat tak jak má. V roce 1998 se stal náš sbor členem okrsku č. 1 a troufám si říct, že patří mezi nejaktivnější sbory okrsku.

V lednu roku 2000 byl zvolen zcela nový výbor, ve kterém většinu funkcí převzali služebně mladší hasiči. Činnost sboru se z velké části zaměřila na soutěže, ale potřebná péče se věnovala i technice a spolupořádání různých akcí společně s obcí.

V dřívějších letech se činnost sboru zaměřovala více na prospěšné práce jako pomoc při senách, pořadatelská činnost při závodu míru a či rallye Příbram. Bylo více brigád, ale i více zásahů při požárech. V dnešní době většina těchto činností odpadla a hasičské soutěže se staly jednoznačně největší aktivitou. Od roku 2001 se dalo dohromady družstvo nad 35 let a dodneška je zdatným konkurentem nejen našemu mladšímu družstvu, ale i ostatním soupeřům.

V roce 2002 postihly naši republiku povodně, kde naši členové zasahovali nejdříve v Klučenicích a poté v Kolodějích nad Lužnicí, tam odčerpávali vodu ze zatopeného zámku.

Celkově byli naši hasiči v terénu necelý týden, za což dostali čestné uznání od Ministerstva Vnitra.

V roce 2003 založily družstvo i ženy a nutno říct, že nejednou zachraňovaly čest sboru. Ke třem soutěžním družstvům přibylo i družstvo dětí, které se po dlouhé době opět podařilo dát dohromady. Bohužel se družstvo dětí po dvou letech rozpadlo a tak nezbývá než čekat až nám doroste nová generace. V současnosti má náš sbor 61 členů.

V roce 2003 obecní úřad zakoupil našemu sboru 9místný automobil Ford Tranzit, který nám po menších úpravách slouží dodnes. V dnešní době jsou naší největší aktivitou již zmiňované hasičské soutěže, v kterých si všechna tři naše soutěžní družstva vedou celkem dobře. Hlavně v našem okrsku, kde již řadu let patří k nejlepším a troufám si říct, že poslední tři roky jsou jasně nejúspěšnější což dokazuje řada pohárů a ocenění získaných při hasičských klání. Další větší aktivitou sborn je účast na hasičské fontáně, kterou provádí s ostatními sbory okrsku již několik let a stává se stále žádanější i za hranicemi našeho okresu. I když největší aktivitou našeho sboru jsou bezesporu hasičské soutěže, nezapomínáme i na povinnosti v obci. Snažíme se pořádat co nejvíce brigád, pomáhat při organizaci různých akcí pořádanými obecním úřadem jako například dětské dny, maškarní, branný závod pro děti zvaný Narysovská slepice, lampiónový průvod nebo sběr železného šrotu.

Do historie našeho sboru v posledních letech zasáhla nemalou měrou i hasičská pojišťovna. A to díky jejím akcím, který podporuje sbory dobrovolných hasičů. Zejména provizí za uzavírání pojistných smluv na automobily, kterou náš sbor dokázal využít během posledních tří let ve svůj prospěch jako nejlepší v republice. Díky těmto provizím a odměnám se náš sbor dovybavuje a to jak nezbytně potřebným hasičským vybavením určeným nejen k soutěžím, ale i k případným zásahům, tak i technickým zázemím jako např. stany, lavice nebo různé elektrické nářadí jako vrtačky, bruska nebo kompresor používané k údržbě výzbroje.

V této krátké zprávě jsme nemohli uvést jména všech členů sboru za 105 let, právě tak jako nebylo možné vylíčit činnost sboru do všech podrobností. Vysoce oceňujeme okolnost, že náš sbor, vždy požíval vážnosti a úcty občanů obce a věříme, že tato přízeň nám bude zachována i do budoucna.

Jsme vděční za pomoc poskytovanou našemu sboru zejména obecnímu úřadu a chceme Vás ujistit, že budeme i v budoucnosti plnit úkoly, které nám budou uloženy.

Děkuji Vám za pozornost

 

Zpět na seznam

 

2019 © Copyright by Obec Narysov, All rights reserved. Developed by www.WML.cz